5-kammars fönstersystem REHAU Brillant-Design med ett karmdjup på 70 mm hör till de högsta klass  systemen. Det kvalificerar sig för de högsta tekniska och estetiska krav på utmärkt konstruktion. REHAU Brillant-Design fönsterprofiler, som är en framstående förebild för exklusiv design och innovativ teknik, kräver minimalt underhåll och är idealiska att använda.


Egenheter


 • Stort utbud av designlösningar tack vare ett brett urval av profiler
 • Glatt yta som är lätt att rena
 • Skeva karmfalsar och fönsterblad för att säkerställa dränering
 • Bredden på armeringkameran gör det möjligt att öka användningen av armeringen med höga statiska egenskapes
 • Profil System ärmiljövänlig, återvinningsbar

Teknisk specification


 • Karmdjup: 70 mm
 • 5-kammars profilkonstruktion
 • Värmeisolering: Uf = 1,3 W/m2K
 • Ljudisolering upp il Rw,P = 45 dB
 • Inbrottssäkerhet: upp till klass 3 (DIN V ENV 1627)
 • Luft- och vattengenomsläpplighet: klass 4 enligt DIN EN 12207 / klass E 900 enligt DIN EN 12208
 • Lösningen för hörnanslutningars montering utan risk för kondens


Tillgängliga färger


För det föreskriva systemet standardfärger är tillgängliga (* färger på skärmen kan skilja sig från originalet på grund av bildskärmsinställningarna):

Också färger som anges i folder är möjliga, samt andra färger RAL, som kan erhållas genom profilmålningen: Colors


Ladda ner