Reparationer och justeringa

Vi levererar reparationer både under garantitiden och efter.

-justering, reparation och utbytning av möbler, lås ersättning

-inställning öppande luckorna i fönsters blinda delar

-inställning sväng-vikande mekanism på vridiga blad

-undanröjande hängande blad genom ett lämpligt val av referens foder för isolerrutor

-ersättningavisolerrutorochglas

-ersättning av gummitätningar

-justering och reparation av aluminiumkonstruktioner

-installation av luftflöde ventilen Air Comfort

-reparation och justering av PVC-dörrar

-uppdatering och trycksättning fönster till karmar

-rengöring och smörjning beslagr

Fönsterslänters avslutning

Vid demontering av gamla fönster, förstöras slänter (en väggpart som möter fönster från insidan) delvis. Därför efter nya fönsters installation behövs alltid en återställning av slänterna för att forma en fullständig sikte av fönsterkarm. På din begäran kan våra hantverkare producera sådana verk med gips eller puts. Det är viktigt att veta! Fönsterslänters avslutning utföras tidigast dagen efter fönsterinstallationen. Arbetet omfattar installation av gips, putsning och målning i vit färg.